Saturday, April 28, 2007

Å tape

å tape er ikke alltid nederlag
å tape kan være en seier
det er ikke før du har vært i strida
du veit at du har levd

å tape er ikke alltid nederlag
det kunne gått mye verre
man kunne mistet sjela - ja livet med-
i rusen og jubelen over andres ødelagte verk

å tape kan være en seier
først når du har tapt
forlatt slagmarka og kjent at
ryggen kan være rak etterpå
det er først da du har skjønt
at følgene av seieren kunne vært
mer ulevelige enn gevinsten av
et nederlag

Friday, April 27, 2007

drama i alt for mange akter

det er en kamp vi alle er nødt til å tape
det er en kamp totalt uten vinnere
og det er kanskje nettopp derfor kampen betyr så mye for oss

det er fordi vi tar det for gitt at du ikke vil ha noen av oss
at det holder på å bli chic-fight over hvem som "har" deg mest

det er foreløpig uavgjort
det bør forbli uavgjort

Thursday, April 26, 2007

Velbehaget

du ser på meg med noe jeg ikke kan forklare
det er så mye trygghet i øynene dine
trygghet
det er trygghet de speiler
jeg kjenner meg så trygg i dem
kjenner meg trygg på deg
og jeg gir alt
for jeg har ingenting å tape