Sunday, September 23, 2012

bak låste dører

jeg graver meg ned i ensomheten
innbiller meg en tosomhet

jeg graver meg ned i ensomheten
håper på andres initativ
irriterer meg over at de initiativene som kommer
kommer fra de jeg ikke vil ha
de jeg ikkje vil være med

jeg graver meg ned i ensomheten
frykter at jeg flykter inn i fantasien
frykter jeg flykter inn i en tosomhet som ikke er ekte

jeg graver meg ned i ensomheten
bak min lukkede dør
innerst inne i kjellerkroken
roper jeg
tause skrik
og håper du vil finne meg
og hente meg
hjem

No comments: